D épületi iroda funkcióváltása

Tisztelt Tulajdonosok! Tisztelt Lakók!

Az utóbbi időszakban több tulajdonosi, lakói megkeresés érkezett azzal kapcsolatban, hogy a D2 épület 1. emeleti iroda helyiségében esetlegesen egy fitnesz, kondicionáló terem nyitna, s ennek – a jelzések szerint – zavaró hatása lehet.

A felszámolási eljárás következtében történt adás-vétel alapján az új tulajdonos 2015.06.15. napján került birtokba.

Az új tulajdonostól az alábbiakról kértük tájékoztatást, nyilatkozatot:

Kértük nyilatkozatukat arról, hogy a birtokukban lévő (alapító okirat szerinti) iroda vonatkozásában rendelkeznek-e, vagy a jövőben tervezik-e annak funkciójának, rendeltetésének megváltoztatását! Amennyiben igen, abban az esetben kértük a nyilatkozatot, tájékoztatást a funkció megnevezésének, illetve a már megszerzett vagy további szükséges engedélyekről!

Tekintettel arra, hogy a társasházban egy tervezett fitnesz, kondicionáló terem működésével, annak zavaró hatásával (zaj- és rezgések, ügyfél parkolás) kapcsolatban tulajdonosi észrevételek, probléma felvetések merültek fel, ezért tájékoztatást kértünk arról, hogy az esetleges ilyen célú működtetés során milyen zavaró hatást gátló intézkedéseket kívánnak megtenni.

Szintén kértük nyilatkozatukat arról, hogy a társasház közös tulajdonú ingatlanrészeit az ügyfélkörük fogja-e, ha igen, milyen formában és mértékben fogja használni! (Elsősorban a D1-D2 épületi közös lépcsőház, teremgarázs parkoló, használatával kapcsolatban.)

Egyúttal tájékoztatom a Tisztelt Tulajdonosokat arról, hogy a szóban forgó kérdéskörben a közös képviselet önálló jogkörben nem engedélyezheti és nem is tilthatja meg, vagyis kifogással nem élhet a szóban forgó funkcióváltás tárgyában. Sokak számára ugyan nyilvánvaló, ugyanakkor mégis szükséges azt külön megemlíteni, hogy az egyes tulajdonosok közötti adás-vételek kapcsán a közös képviselet nem rendelkezik „vétó jogkörrel” sem. A közös képviselet múltbéli és jövőbeli nyilatkozatai mindezekkel, továbbá a közgyűlési határozatokkal és a számvizsgáló bizottság döntéseivel összhangban állnak.

Az előzőekre való tekintettel jogi állásfoglalást kértünk a kialakult helyzettel kapcsolatban annak érdekében, hogy a jogilag megalapozottan tisztázásra kerüljön, hogy milyen jogosítványokkal rendelkezik a társasház, a közgyűlés, illetve a szomszédos tulajdonosok a funkcióváltás kapcsolatos hozzájárulás, esetleges tiltással összefüggésben.

Természetesen amennyiben a tájékoztatás, nyilatkozat, illetve a jogi állásfoglalás megérkezik, akkor a Tulajdonosokat, Lakókat tájékoztatni fogjuk a tartalmukról!