D épületi iroda funkcióváltása II.

Tisztelt Tulajdonosok! Tisztelt Lakók!

 A D épület első emeleti helyiség új tulajdonostól az alábbi tájékoztatást kaptuk:

–          Fitnesz és nem kondicionáló termet kíván kialakítani a tulajdonos az ingatlanban.

–          A terem akusztikai hang és rezgésszigetelését a lehető leggondosabban – az érvényes előírások szerint kívánja kivitelezni a tulajdonos a megküldött nyilatkozata szerint. Tájékoztatása szerint a helyszínen a kivitelezés megkezdése előtt, az egyik legismertebb akusztikussal  előzetes méréseket végeztetett.

–          A tulajdonos tájékoztatása szerint a fitneszterem üzemeltetőjének is előírta, hogy csak olyan hangossággal üzemelhet a terem, amely nem zavarja a lakókat. A nyitás előtt a hangtechnikát beméreti, a hangerősség értéke rögzítve lesz.

–          A terem klíma berendezésit nem a homlokzatra, hanem a tetőre szeretné feltelepíteni, hogy ez se zavarja a lakókat.

–          A terem üzemeltetőjével egyetértésben NEM kívánja a termet használók részére a garázsban a parkolást, illetve a lépcsőházba a bejutást engedélyezni, tájékoztatása szerint ez nem is merült fel igényként. (Itt szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy az épület fizikai kialakításából adódóan nem is lenne szükségszerű a D épületi lépcsőházak használata.)

A Társasház megkeresett jogi képviselőjétől az alábbi tájékoztatást kaptuk:

A társasházi törvény 17. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a közgyűlés megtilthatja a nem lakás céljára szolgáló helyiségben az olyan tevékenységek folytatását, amelyek a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartoznak, illetve ha ott szexuális vagy erotikus szolgáltatásra irányuló tevékenységet kívánnak folytatni, valamint, ha szexuális terméket és segédeszközt kívánnak árusítani vagy forgalmazni.

A 18. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a lakóépület külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségének megváltoztatott használatához – a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel, illetve a (3) bekezdés b) pontja szerinti eltéréssel – a közgyűlés hozzájáruló határozata, és az engedélyhez kötött építési munkák esetén a 21. § (1) bekezdés rendelkezésének alkalmazása nem szükséges.

A (3) bekezdés visszautal a (2) bekezdésre, és azt mondja ki, hogy a (2) bekezdés szerinti esetben a hatóság felhívására dönt a közgyűlés. A második bekezdés két esetet foglal magában:

  1. megváltoztatott használat következtében a helyiségben a jogszabályban meghatározott telepengedély-köteles tevékenységet kívánnak végezni,
  2. a helyiségben kizárólag üzletben forgalmazható termék (üzletköteles termék) forgalmazását kívánják végezni.

A telepengedély köteles tevékenységeket a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) kormányrendelet szabályozza, melynek 2. melléklete taxatíve felsorolja a telepengedély köteles tevékenységeket, amelyek közt nem szerepel a fitneszterem üzemeltetése.

A kizárólagosan üzletben forgalmazható termékekről a kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet rendelkezik, amelynek 3. számú mellékletében taxatíve kerültek felsorolásra az ilyen termékek, amelyek között nem szerepel a tervezett tevékenység.

Mivel a fitneszterem üzemeltetése nem esik a (2) bekezdés hatálya alá, így arra a harmadik bekezdés sem alkalmazható, tehát nem kell közgyűlés hozzájárulása a használat megváltoztatásához.

Mivel az SZMSZ. 3. § (5) és (6) bekezdése azt előírja, ezért szükség van a közvetlenül érintett szomszédos tulajdonosok kétharmadának szavazatához a használat megváltoztatásához. Mivel a használat megváltoztatása független az azt megváltoztató személytől, ezért elegendő a közvetlen szomszédok 2/3-ának támogató aláírása a funkcióváltáshoz.

Emellett persze a tulajdonostársnak be kell tartania az SZMSZ 3. § (6) bekezdésében előírtakat, tehát:

– a lakhatás nyugalmát a használat megváltoztatása nem zavarja,

– a zaj-és rezgésvédelem, illetőleg a lakókörnyezetet veszélyeztető más tevékenység megelőzését szolgáló jogszabályok előírásainak megfelel,

– a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek rendelkezésre állnak.

A fentieknek együttesen kell teljesülnie.

Az előzőekből következik, hogy a szóban forgó ingatlan tervezett funkcióváltása abban az esetben lehetséges, ha a tulajdonos rendelkezik a közvetlen szomszédok 2/3-ának támogató aláírásával.

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását!